Dibuixos i aquarel·les -exemple

De la galeria de dibuixos i aquarel·les té la possibilitat d’adquirir informació sobre una obra en concret. Del dibuix seleccionat pot obtenir dos tipus o nivells d’informació. En el primer cas serà la fitxa tècnica en la qual a més de les dades identificadores del dibuix, s’inclou la llista de les exposicions en les quals participà i les fonts documentals i bibliogràfiques. En el següent nivell es realitza un estudi complert que implica vincular l’obra al seu context històric, a una obra pictòrica o bé literària, a la crítica, i a conèixer alguna característica especial que la identifica.

A continuació l’exemple triat il·lustra la informació a la qual pot tenir accés un cop hagi seleccionat l’obra dins la galeria de dibuixos i aquarel·les:

Untitled -Naked (c.1932)

Untitled -Naked (c.1932)

Faci un clic sobre la imatge seleccionada de la galeria de dibuixos per obtenir la fitxa tècnica. Exemple: 1938-101-File

Si per qualsevol motiu aliè a nosaltres no li arribés el document sol·licitat, o necessita el document signat per l’autora del catàleg raonat, possis en contacte a través del correu electrònic: cataleg@arsnostrum.com

Ha de tenir present que la imatge està subjecte a uns drets d’autor, per tant només serà d’ús personal, talment com de l’informa. No es podrà fer difusió d’aquest document en cap medi sense el corresponent permís, el qual se li pot proporcionar a través d’una sol·licitud al correu electrònic abans esmentat.

Si com a galerista, subhastador o col·leccionista l’interessa saber més sobre aquesta mateixa obra, o d’una obra específica de la nostra galeria o d’alguna obra que fins ara no està disponible en la pàgina web, només cal que es posi en contacte al correu electrònic abans esmentat i sol·licitar-la i obtindrà:

Informació sobre el context històric, la crítica i les característiues formals de l’obra escollida.

Vagi des d’aquí a la galería de dibuixos i aquarel·les.