Pintures i guaixos- exemple

De la galeria de pintures i guaixos de Mariano Andreu té la possibilitat d’adquirir informació sobre una obra en concret. De la pintura o guaix seleccionat pot obtenir dos tipus o nivells d’informació. En el primer cas serà la fitxa tècnica, en la qual a més de les dades identificadores de la peça, s’inclou la llista de les exposicions en les quals participà i de les fonts documentals i bibliogràfieques en les quals s’esmenta l’obra. En el següent nivell es realitza un estudi complert que implica vincular-la al seu context històric, a un dibuix o esbós o altre tipus d’obra, a la crítica, i a conèixer alguna característica especial que la identifica.

A continuació l’exemple triat il·lustra la informació a la qual pot tenir accés un cop hagin seleccionat l’obra dins la galeria de pintures i guaixos:

Hortanse's Bar (1930)

Hortanse’s Bar (1930)

Faci un clic sobre la imatge seleccionada en la galeria de pintura i guaixos per obtenir la fitxa tècnica i informació sobre les exposicions en les que participà l’obra i les fonts documentals corresponents. Exemple 1930-12F-a-model

Si per qualsevol motiu aliè a nosaltres no li arriba el document o bé vol la fitxa signada per l’autora del catàleg raonat, possis en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic: cataleg@arsnostrum.com

Ha de tenir present que la imatge està subjecte a uns drets d’autor, per tant només serà d’ús personal, talment com la informació que se li entrega. No es podrà fer difusió d’aquest document en cap medi sense el corresponent permís, el qual se li pot proporcionar a través d’una sol·licitud al correu electrònic abans esmentat.

Si com a galerista, subhastador o col·leccionista l’interessa saber més sobre una obra específica de la nostra galeria o d’alguna obra que fins ara no està disponible en la pàgina web, només cal que es posi en contacte al mateix correu electrònic i obtindrà:

Informació que recull dades sobre el context històric, la crítica, així com de les seves característiques formals.

Vagi des d’aquí a la galeria de pintures i guaixos.