Vestuari i escenografies teatrals -exemple

De l’obra seleccionada en la galeria de figurins i escenografies pot obtenir dos tipus o nivells d’informació. En el primer cas serà la fitxa tècnica en la qual a més de les dades identificadores de l’obra, s’inclou  informació sobre les exposicions en les quals participà i les fonts documentals, bibliogràfiques i literàries. En el següent nivell es realitza un estudi complert que implica vincular el figurí o escenografia al seu context històric, a un dibuix o esbós previ o altre tipus d’obra, a la crítica, i a conèixer alguna característica especial que l’identifiqui.

A continuació l’exemple triat il·lustra la informació a la qual pot tenir accés un cop hagi seleccionat l’obra dins la galeria destinada a figurins i escenografies:

Duagne (Don Juan) (1958)

Duagne (Don Juan) (1958)

Faci un clic sobre la imatge seleccionada de la galeria de figurins i escenografies per obtenir la fitxa técnica. Exemple 1958-8011-a-model

Si per qualsevol motiu aliè a nosaltres no li arribés el document sol·licitat, o necessita el document signat per l’autora del catàleg raonat, possis en contacte a través del correu electrònic: cataleg@arsnostrum.com.

Ha de tenir present que la imatge està subjecte a uns drets d’autor, per tant només serà d’ús personal, tal com se l’informa. No es podrà fer difusió d’aquest document en cap medi sense el corresponent permís, el qual se li pot proporcionar a través d’una sol·licitud al correu electrònic abans esmentat.

Si com a galerista, subhastador o col·leccionista l’interessa saber més sobre aquesta mateixa obra, d’una obra específica de la nostra galeria o d’alguna obra que fins ara no està disponible en la pàgina web, només cal que es posi en contacte al correu electrònic abans esmentat i sol·licitar-la i obtindrà:

Informació que recull dades sobre el context històric, la crítica, la bibliografia emprada, així com de les seves característiques formals.

Vagi des d’aquí a la galeria de figurins i escenografies.