Gravats i cartells -exemple

De la galeria de gravats i obra reproduïda té la possibilitat d’adquirir informació sobre un gravat en concret. Del gravat seleccionat pot obtenir dos tipus o nivells d’informació. En el primer cas serà la fitxa tècnica en la qual a més de les dades identificadores del gravat, s’inclou la llista d’exposicions en les que participà i les fonts documentals i bibliogràfiques i el vincle a una font literària si s’escau. En el següent nivell es realitza un estudi complert que implica vincular el gravat al seu context històric, a un dibuix o esbós o altre tipus d’obra, a la crítica, i a conèixer alguna característica especial que l’identifiqui.

A continuació l’exemple triat il·lustra la informació a la qual pot tenir accés un cop hagi seleccionat l’obra dins la galeria de gravats:

Cléonthe-Still life (1927)

Cléonthe-Still life (1927)

Faci un clic sobre la imatge seleccionada de la galeria de gravats per obtenir la fitxa tècnica i informació sobre la participació d’aquesta obra en exposicions, les fonts documentals, bibliogràfiques i literàries. Exemple 1927-909F-a-model  

Si per qualsevol motiu aliè a nosaltres no li arribés el document sol·licitat, o necesita el document signat per l’autora del catàleg raonat, possis en contacte a través del correu electrònic: cataleg@arsnostrum.com

Ha de tenir  present que la imatge està subjecte a uns drets d’autor, per tant només serà d’ús personal, talment com se l’informa. No es podrà fer difusió d’aquest document en cap medi sense el corresponent permís, el qual se li pot proporcionar a través d’una sol·licitud al correu electrònic abans esmentat.

Si com a galerista, subhastador o col·leccionista l’interessa saber més sobre aquesta mateixa obra, d’una obra específica de la nostra galeria o d’alguna altra que fins ara no està disponible en la pàgina web, només cal que es posi en contacte al correu electrònic abans esmentat i sol·licitar-la i obtindrà:

Informació que recull dades sobre el context històric, la crítica, la bibliografia emprada, així com de les seves característiques formals.

Vagi des d’aquí a la galeria de gravats i cartells.