Objectes i escultures -exemple

De la galeria d’objectes (esmalts, escultures, nines i treballs en papiroflexia) té la possibilitat d’adquirir informació sobre un objecte en concret. D’aquell que seleccioni pot obtenir dos tipus o nivells d’informació. En el primer cas serà la fitxa tècnica en la qual a més de les dades identificadores de la peça, s’inclou la llista de les exposicions en les quals participà i les fonts documentals i bibliogràfiques en les quals hi consta. En el següent nivell es realitza un estudi complert que implica vincular l’objecte al seu context històric, a un dibuix o esbós o altre tipus d’obra, a la crítica, i a conèixer alguna característica especial que l’identifiqui.

A continuació l’exemple triat il·lustra la informació a la qual pot tenir accés un cop hagi seleccionat l’obra dins la galeria d’objectes:

Sensus (1910)

Sensus (1910)

Faci un clic sobre la imatge seleccionada de la galeria d’objectes per obtenir la fitxa tècnica i informació sobre si aquesta obra participà en exposicions i les fonts documentals i bibliogràfiques. Vegeu l’exemple  1911-73F-a-model

Si per qualsevol motiu aliè a nosaltres no rep el document o bé precisa el document signat per l’autora del catàleg raonat, possis en contacte amb nosaltres a través del següent correu electrònic: cataleg@arsnostrum.com

Ha de tenir present que la imatge està subjecte a uns drets d’autor, per tant només serà d’ús personal, talment com se l’informa. No es podrà fer difusió d’aquest document en cap medi sense el corresponent permís, el qual se li pot proporcionar a través d’una sol·licitud al correu electrònic abans esmentat.

Si com a galerista, subhastador o col·leccionista l’interessa saber més sobre aquesta mateixa obra, o d’una obra específica de la nostra galeria o d’alguna obra que fins ara no està disponible en la pàgina web, només cal que es posi en contacte al correu electrònic abans esmentat i sol·licitar-la i obtindrà:

Informació sobre el context històric, la crítica rebuda i les característiques formals de l’obra escollida.

Vagi des d’aquí a la galería d’ objects catalogue.